X


Welkom op het ledenportaal van v.v. SVI

U of uw zoon of dochter wil of gaat bij voetbalvereniging SVI voetballen, super! We zijn een grote vereniging en voor een nieuw lid en/of ouders heeft u misschien wat wegwijs nodig. We willen echter graag dat u snel opgenomen wordt in de SVI-familie, onze leus is dan ook 'SVI zit in ons bloed!' Om u te helpen geven we hier enige informatie over onze vereniging en uw rol als ouder of lid.

Als uw kind naar de voetbal gaat, of u komt bij onze vereniging, dan betekent dit ook vaak dat je nauw betrokken raakt bij de voetbal, je praat met andere leden en of ouders over het spel, de spelers, de trainer, de scheidsrechter en wat er zoal meer gebeurt op een voetbalveld.

Prestatie en recreatie

Bij SVI gaan recreatie en prestatie hand in hand. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om op zijn/haar eigen niveau te kunnen voetballen. Dat betekent dat we al in een vroeg stadium (F-pupillen) selecteren. In principe gebeurt dat per geboortejaar, waarbij we o.a. kijken naar de voetbaltechnische mogelijkheden van een speler. Spelers die niet in een selectieteam spelen blijven zo veel mogelijk bij elkaar in een recreatief team. 

Elk jaar worden de selectieteams met de grootste zorg samengesteld. Soms leidt dat tot teleurstelling en/of onbegrip bij kinderen, spelers en/of ouders. De verantwoordelijke functionarissen kunnen de beslissing natuurlijk altijd toelichten, mits ze op een respectvolle manier benaderd worden.

Prestatie of recreatie, het belangrijkste voor een kind, eigenlijk voor iedereen, is plezier in het voetbal. Dat staat bij v.v. SVI voorop! 

Betrokkenheid

U zult begrijpen dat binnen een grote vrijwilligersorganisatie als v.v. SVI niet alles altijd vlekkeloos verloopt. Wij doen echter ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te regelen. U kunt dat als ouder echter positief beïnvloeden. Denk hierbij bijv. aan:

  • Het rijden naar wedstrijden;
  • Het wassen (bij toerbeurt) van de kleding;
  • Helpen bij het coachen indien de begeleiding een keer niet kan;
  • Ranja halen voor de spelertjes na de wedstrijd (of in de pauze)
  • De kinderen op een positieve manier aanmoedigen.

Met deze helpende hand maakt u al snel deel uit van het ‘team’, het team van betrokken ouders die met plezier naar het spel van hun zoon of dochter kijken.

Als vereniging zijn we gebaat bij betrokkenheid leden en ouders. Er zijn binnen de vereniging diverse taken waar we uw inzet en betrokkenheid nodig hebben. Kijk niet alleen wat de vereniging voor u (of uw kind) doet, maar kijk ook wat u voor de vereniging kunt doen.

Het Ledenportaal

Om aan bovenstaande betrokkenheid te kunnen voldoen hebben wij ook het ledenportaal. Als voetbalvereniging hebben we een beleidsmatige beslissing genomen door het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging als voorwaarde voor het lidmaatschap te stellen. Dit is vastgelegd in het Convenant Vrijwilligersbeleid Zwolse Amateurvoetbalverenigingen, waaraan we ons als leden in de jaarlijkse ledenvergadering hebben geconformeerd. Het beleid is dat minimaal 1 van de ouders van een jeugdlid (t/m 15 jaar), jeugdleden vanaf 16 jaar en de overige leden een (aanvullende) taak gaan vervullen binnen de vereniging.

Voorwaarde voor het lidmaatschap en deelname aan wedstrijden is dan ook registratie in het Ledenportaal. 

Support

Aanmoedigen van de spelers mag natuurlijk, maar doe het op een positieve manier. Schreeuwen en ongewenst taalgebruik is absoluut niet toegestaan. Aanwijzingen op het spel worden gegeven door de coach/leider en niet door de ouders. Houdt er rekening mee dat ook de leider, trainer en de scheidsrechter er voor zijn plezier staat en dit vrijwillig doet. 
Geef dus geen commentaar op de leiding! Uw kind ziet dat en neemt dit over.

Training en wedstrijden
Het kan altijd gebeuren dat een speler om bepaalde redenen niet aan de training of wedstrijd deel kan nemen (ziekte, huiswerk, familiegebeurtenissen, etc.) U wordt dan verzocht de trainer of leider hiervan tijdig op de hoogte te stellen. Het liefst zo snel als mogelijk, doch uiterlijk een uur voor aanvang van de training.

Voor het afmelden van wedstrijden verzoeken wij u dit te melden zodra bekend is dat de speler niet aan de wedstrijd kan deelnemen. Het valt namelijk niet altijd mee om de avond voor de wedstrijddag nog voor vervangende spelers te zorgen.

Indien uw kind een medische toestand heeft die invloed kan hebben voor deelname aan de diverse (sport-)activiteiten, laat het de elftalleider, trainer of de coördinator weten. Op het aanmeldingsformulier kunt u dit al aangegeven, maar we raden aan hier ook nog even persoonlijk met de begeleiders van uw kind over te spreken. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.

Nadere informatie
Nadere informatie over de vereniging, trainingen, wedstrijden, afspraken enz staat in het Voetbalreglement. Deze kunt u terugvinden op deze site onder documenten. 


Speciale site voor ouders
De KNVB heeft een leuke site gemaakt voor ouders waar allerlei zaken m.b.t. de voetbal beschreven staat. Kijk eens op www.voetbalouder.nl!