X

 


Afmelden

Via onderstaande formulier kunt u uw lidmaatschap bij vv. SVI beeindigen. Het lidmaatschap eindigt aan het einde van elk seizoen. (1 juli) Contributie is verschuldigd tot aan het einde van het lidmaatschap. Opzeggen moet gebeuren voor 1 juni.