X

Het seizoen 2018/2019 is bijna afgelopen. Het steeds mooier wordende weer geeft aanleiding om aan vakantie te denken en even afstand van het voetbal te nemen maar dat geldt nog niet voor iedereen. De laatste toernooien en de familiedag als afsluiting geven het seizoen net als het winnen van de finale door SVI 1 en daarmee promotie naar de 1e Klasse een heel mooi slot.

Het voetbalbestuur is ook verantwoordelijk voor de indelingen van de mini’s tot en met de senioren en daar willen we enige uitleg bij geven. Elke lichting ( bv JO19 ) heeft in principe een “eigen” scout. Dat betekent dat we als voetbalbestuur niet alleen afgaan op de input van de trainers maar ook van de scout en daarnaast is er per lichting een Technisch Coördinator als verantwoordelijke. Zij bepalen gezamenlijk welke speler het beste past in welk team.

Hiermee willen we de driehoek ( veiligheid/plezier/prestatie ) zo goed als mogelijk binnen SVI waarborgen en ieder kind/mens zijn/haar talent de ruimte geven binnen de mogelijkheden die we hebben.

De afgelopen weken is hier hard aan gewerkt en zijn de voorlopige indelingen gemaakt voor volgend seizoen, deze indeling is nog geen 100% zekerheid omdat in de zomerperiode er nog van alles kan gebeuren.

De Bestuur Groep Media verzorgt de communicatie maar door de AVG en het verder in gebruik willen nemen van het ledenportaal zal de indeling niet meer via de website worden vrijgegeven.

Aandachtspunten:

  • Ivm AVG en ledenportaal communicatie niet via website
  • Indeling van MO17/19 en vrouwen 2 niet vermeld omdat daar nog gesprekken over plaatsvinden
  • Heb je vragen over de indeling graag melden bij de OC van de lichting van jouw / uw kind
  • De indelingen kunnen nog veranderen door bv opzeggingen

 

We houden eenieder op de hoogte en laten we zorgen voor een mooie en sportief goede seizoenafsluiting.

 

Met vriendelijke groet

Arjan Jansen

Voorzitter voetbal

 

 

Hieronder zie je het overzicht van de (voorlopige) nieuwe teamindeling voor het komende seizoen. Je kan zoeken op je eigen naam of op je teamnaam om zo te zien wie er nog meer in je team zitten. 

LET OP:  Voor sommige teams geldt dat er nog spelers overgeheveld worden naar een ander team:

  • JO13-1 nog 1 speler naar JO13-2
  • JO17-1 nog 3 spelers naar JO17-2
  • JO17-2 nog 2 spelers naar JO17-3 en 1 keeper van JO17-3
  • JO17-3 nog 2 spelers van JO17-2
  • JO17-4 nog 1 speler van JO17-3 

 

Teamindeling nieuwe seizoen